verado-lite

Ventilatoarele Aer Curat

Ventilatoarele sunt dispozitive destinate pentru transportarea aerului, gazelor sau a altor aerosoluri prin conducte de aer sau fără ele, care creează prin aceasta o presiune în exces de dimensiuni diferite.

În industrie se utilizează, în special, pentru ventilarea clădirilor, curățarea aerului în încăperi și mine, în  zonele stagnate a carierelor, pentru crearea tracțiunii artificiale în cuptoarele cazanelor, pentru crearea un flux de gaz (aer) în instalațiile tehnologice, a sistemelor de transport pneumatice etc.

Proiectarea ventilatoarelor trebuie să corespundă cerințelor standarde, specificațiilor tehnice, documentației tehnice, ce incld schițe de lucru.

Caracteristicile aerodinamice, acustice, vibraționale ale ventilatoarelor fabricate trebuie să corespundă cerințelor actualelor acte normative și tehnice referitoare la acestea.

Tipuri și specii

În sistemele de ventilație, ventilatoarele sunt proiectate pentru a transporta aerul din grila de admisie în cameră. Acestea sunt dispozitive pentru deplasarea gazelor cu un raport de compresie de cel mult 1,5 (adică diferența de presiune la intrare și ieșire nu trebuie să depășească 15 kPa). În cazul, în care alimentarea aerul se face cu ajutorul unui conduct de aer, atunci acesta trebuie selectat astfel, încât fluxul de aer prezentat, să poată depăși rezistența rețelei de ventilație, care se crează cu ajutorul detrimentul curbelor și întoarcerii conductelor de aer, prezenței grilelor, filtrelor ș.a.m.d. Rezistența rețelei provoacă o scădere de presiune, și amploarea acestei diferențe este un factor determinant în alegerea acestui dispozitiv.

Ventilatoare axiale

Ele sunt simple în construcție, tehnologie și ieftine în fabricare, ceea ce determină în mare măsură utilizarea lor pe o scară largă. Construcția prezintă mișcarea intrării și ieșirii a fluxul de aer de-a lungul axei motorului.

Primul ventilator axial din lume a fost montat și folosit cu succes în Anglia în anul 1734. Până în prezent, acestea sunt aplicate în diverse domenii de activitate. Pe lângă rezolvarea problemelor de ventilație a încăperilor, acestea sunt utilizate pe o scară largă în ventilarea apartamentelor, în răcirea electronică, în instalațiile de maree, se utilizează la motoarele de aviație turbopropulsoare, montate în conducte aerodinamice etc.

Cel mai frapant exemplu este elicea axială. Ea are o eficiență scăzută, care poate fi ridicată prin încorporarea acesteia într-un corp cilindric (în acest caz, indicatorul de eficiență a tipului de elice crește la 75%). Dacă imediat după lamele rotative, fixați lamele de ghidare, atunci eficiența acestuia va crește cu 10%.

fig25

Trecerea fluxului de aer prin ventilatorul axial

Ventilatoare radiale

A fost lansat pentru prima dată în 1835 și a fost folosit pentru ventilarea minei din Altai. Construcția și performanța a presupus mai întâi utilizarea lor în scopuri industriale. Mai întâi de toate, acest lucru se datorează și faptului că acestea sunt capabile să genereze o presiune generală destul de ridicată datorită formei rotorului și lamelor.

Este absorbit prin orificiul de admisie a aerului sub influența rotației rotorului, datorită formelor speciale de lame, de asemenea, dobândește o mișcare de rotație și, cu ajutorul forței centrifuge, este aruncat într-un unghi drept până la orificiul de admisie.

fig24

Trecerea fluxului de aer printr-un ventilator radial cu lamele refractate înainte.

Lamele pot avea forme diferite și amplasate în raport cu axa rotorului. În primul caz, lamele sunt îndoite înapoi. Productivitatea în mare măsură depinde de presiunea aerului. Nu sunt recomandate pentru lucrul cu aerul poluat. Menținând nivelului redus de zgomot eficiența lor ating 80%.

Ventilatoarele radiale cu lamele îndoite înapoi sunt cele mai eficiente în spectrul îngust, situate în partea stângă a curbei graficului de eficiență. Dar lamele drepte, respinse înapoi, sunt foarte eficiente pentru lucrul cu aerul contaminat. Aici puteți obține eficiență până la 70%.

Lamele radiale directe împiedică aderența poluanților la roata lamei. Acest tip de lamă vă permite să atingeți eficiență până la 55%. În cazul, în care lamele sunt îndoite înainte, schimbarea presiunii are un efect nesemnificativ asupra volumului de aer. Dar rotorul îndoit înainte are dimensiuni mai mici, decât cele anterioare și are cea mai bună performanță în partea dreaptă a graficului de eficiență, și corespunde la aproximativ 60%. Până în prezent, acest tip de echipament este utilizat pe o scară largă în scopuri industriale.

Ventilatoare diagonale

Sunt o sinteză radială și axială. Aerul, care trece prin el, se deplasează în direcția axială și apoi în roata cu lamă se resping la 45 de grade. Rotorul radial, datorită forței centrifuge care acționează în direcție radială, mărește presiunea statică. Eficiența ajunge – până la 80%.

fig26

Trecerea fluxului de aer printr-un ventilator diagonal

Ventilatoare diametrice (tangențiale)

De regulă, au forma unui cilindru alungit și rotorul sub forma unei „colivii albite” – gol în centru și lame de-a lungul periferiei. În loc de pereți, au lame curbate înainte. Debitul de aer are loc din partea frontală. Aerul este capturat de lamele rotative, iar apoi datorită difuzorului se accelerează în direcția corectă.

Produc un flux de aer uniform pe întreaga lățime a rotorului și au cele mai scăzute caracteristici de zgomot. În ciuda diametrului mic al rotorului, tipul diametral este capabil să alimenteze volume semnificative de aer. Presiunea creată de acestea este relativ scăzută, și ventilatoarele tangențiale, în special, sunt utilizate în sisteme, unde presiunea aerului nu este important – perdele de aer, apărat de aer condiționat, ventiloconvectoare etc. Nivelul eficacității acestora poate atinge 65%.

fig27

Trecerea fluxului de aer printr-un ventilator diametric. 

Alte tipuri de ventilatoare

În funcție de execuția constructivă și scopul, ventilatoarele pot fi pentru podea, masă, perete, tavan sau canal, precum și acoperiș.

Deci, cel mai simplu exemplu de ventilație a apartamentelor este utilizarea de tip masă sau podea. Ele, de regulă, nu au o carcasă de conducere și servesc doar pentru amestecarea masei de aer în încăperi.

O ventilație puțin mai eficientă a apartamentelor, este atunci, când ventilatoarele sunt instalate la deschizăturile ferestrelor, orificiilor sau găurilor speciale în perete. În același timp, ele lucrează pentru a elimina aerul din încăperi, iar primirea aerului proaspăt se datorează infiltrării naturale – intrarea aerului prin neetanșeitate în elementele structurii.

În cazul în care aerul este îndepărtat din încăpere și înlocuirea lui cu altul nou, are loc în mod natural, așa tip de ventilare se numește evacuare. În caz contrar, când aerul cu ajutorul unui sistem de ventilație, forțează aerul să pătrundă în încăperi, acest tip de ventilație se numește de aprovizionare.

De regulă, instalația de aprovizionare pentru  transmiterea aerului proaspăt utilizează un sistem de conducte de aer. Instalația de aprovezionare permite să se producă prelevarea aerului proaspăt, tratarea sa prealabilă (filtrarea, încălzirea sau răcirea, umidificarea sau drenarea) și transportarea în incăperi. Cea mai simplă după construcție este instalația de aprovizionare care constă dintr-o carcasă, ventilator, filtru și  încălzitor electric. Cea mai eficientă și optimă ventilare a apartamentelor este atunci când volumele sunt eliminate și aerul de aprovizionare este echilibrat. Adică, simultan și cu aceeași productivitate lucrează și instalația de aprovizionare și ventilarea de evacuare. Astfel de sisteme sunt numite de aprovizionare-evacuare (echilibrată).

După performanță, ventilatoarele sunt împărțițe în: multezonale, du tubulatură și de acoperiș.

O trăsătură distinctivă a multezonelor este carcasul, ce permite conectarea simultan a mai multor canducte de aer. Distincția multizonală este de neînlocuit la obiecte, unde extragerea aerului (sau invers aprovizionarea lui) este necesară să o faceți din mai multe camere simultan. Aplicarea lor permite optimizarea rețelei de conducte de aer și reducerea cheltuielilor pentru explotarea întregii rețele de ventilație în general.

Ventilatoarele de tubulatură – cel mai cunoscut tip de echipament pentru instalarea în canalele de ventilație a intersecției rotunde și dreptunghiulare. Ele pot fi atât axiale cât și radiale. Având dimensiuni mici, acestea pot fi montate direct în intersecția conductelor de aer.

Cele de acoperiș, prin definiție, sunt destinate pentru instarea lor pe acoperișul clădirilor. Datorită condițiilor de exploatare mai stricte (precipitații atmosferice și încărcări constante ale vântului), carcasa acestora este realizată pe un cadru armat din materiale anticorozive – oțel galvanizat, cu acoperiri epoxidice de protecție ș.a.m.d. Acestea pot fi utilizate atât pentru rezolvarea problemelor generale de ventilație, cât și cele locale, la care aparțin ventilarea și extragerea șemineelor, a sobelor, a cazanelor cu gaz și a echipamentelor similare.

Fiecare tip de ventilator, în funcție de cerințele și condițiile de funcționare prezentate, poat avea caracteristici de proiectare suplimentare.- rezistență la foc, rezistență sporită la vibrații, nivel redus de zgomot, pentru îndepărtarea fumului, realizate din materiale potrivite pentru medii agresive sau cu praf, etc.

Comanda apel
+
Sunati-ma!
КОНТАКТИ
map
email
viber